Vibuküttidele terendab suur võit

Association of Danish Bowhunters (Foreningen for Danske Buejægere)
PRESSITEADE
06.02.2023

Taani Vibujahimeeste Ühing on põnevil väljavaadetest, mis on seotud kabe-, tähnik- ja punahirve vibujahiga. Teadusliku aruande põhjal on Looduskaitseameti Nõukogu (Vildtforvaltningsrådet) teinud ettepaneku keskkonnaminister Magnus Heunicke´le suurte hirveliikide vibujahi seadustamiseks.


Taani Vibujahimeeste Ühing (FADB) on jälginud hoolikalt suurte hirveliikide vibuga
jahtimise prooviperioodi ning töötanud intensiivselt tehnilise aruandega “Technical report from DCE – The National Center for Environment and Energy no. 257 2022, Aarhus Universitet EFFECTIVENESS OF BOWHUNTING – FOLLOW-UP STUDIES”, mis avaldati veidi enne jõule. Aruande põhjal võttis Looduskaitseameti Nõukogu kaalumisele ja andis soovituse suurte hirveliikide vibujahi alaliseks seadustamiseks.

Enne Looduskaitseameti Nõukogu ettepanekut luges FADB juhatus põhjalikult aruande läbi ja koostas selle põhjal nõukogule pöördumise, milles tuuakse välja üsna selged järeldused vibujahi tõhususe kohta, aga ka vastuargumendid raportis toodud kriitikale. FADB sai tänu oma headele rahvusvahelistele sidemetele teada, et tulemas on sarnane uuring Soomes, mis võiks toetada taanlaste järeldusi. Seega saatis FADB samal päeval kui Soome tulemused avaldati, välja teate, mis võimaldas Soome andmeid lisada Looduskaitseameti Nõukogule esitatud pöördumisele. Soome uuring näitab selgelt, et vibujaht on sama mõjus kui tulirelvaga küttimine.

FADB President Kirsten Andersen sedastab:
Looduskaitseameti Nõukogu antud positiivne soovitus keskkonnaministrile on vibujahi jaoks suur samm. Ma võrdlen seda vibuküttidele metskitsede küttimise seadustamisega. Olen viimase aruande pärast, mis tuli peale katseperioodi, olnud väga põnevil. See oli vibujahi jaoks üle ootuste suur võit.
FADB juhatus on selles protsessis aastaid teiste huvigruppidega koostööd teinud ning tänu ühistele jõupingutustele paistab vibujahi tulevik väga positiivne. Olen selle üle väga õnnelik. Olukord esitab ka meile kui ühingule nõudmisi ja viimase aasta jooksul oleme töötanud selle nimel, et luua vibuküttidele võimalusi täiendkoolitusteks; selle protsessi käivitamine saab olema põnev.


FADB ei saa kogu au suurte hirveliikide vibujahi eeldatava seadustamise eest endale võtta. Täname siiralt Taani vibukütte ning verejäljekoerte juhte, kes aitasid kaasa andmete kogumisele uuringus, mis on aluseks Looduskaitseameti Nõukogu soovitusele. Lisaks täname Looduskaitseameti Nõukogu liikmeid, kes on teemat professionaalselt, tõsiselt ning eelarvamusteta käsitlenud, sealhulgas eriline tänu vibujahi suurimatele toetajatele, Taani Metsaliidule ja Taani Jahimeeste Liidule.

Vibukütt jahivibuga

Fakte vibujahist:
Vibujaht on vaikne jahipidamisviis. Vibu vinnastamine ja päästmine on peaaegu hääletu. See on jahiviis, mis nõuab palju harjutamist ja koolitusi, palju kannatlikkust ja armastust looduse vastu. Vibukütina pead jõudma ulukile väga lähedale. Uluk peab olema rahulik, tundma end turvaliselt ja tohi tajuda vibuküti lähedust, kuna sa ei saa lasta ulukit, kes on küti avastanud või käitub muul viisil häiritult. Seetõttu püüab vibukütt liikuda märkamatult. Lisaks sellele on vibujaht jätkusuutlik jahipidamise viis, mis oma olemuselt ei avalda ulukipopulatsioonile
suurt survet. See tähendab, et vibujahile minnes istute üksi tundide kaupa ja enamasti ongi ainsaks saagiks suurepärane looduselamus.

Taanis sai vibu ja noolega jahipidamine alguse 8000-10 000 aastat tagasi, kui kiviaja inimene käis oma primitiivse vibuga jahtimas mitte ainult metskitse, vaid ka tarvast, mis võis kaaluda kuni 1 tonn ehk 4 korda rohkem kui suurim punahirv. Vibujaht jõudis Taani uuesti pärast I maailmasõda, 20-ndatel ja 30-ndatel aastatel, kui kõrgema sotsiaalse staatusega inimesed, kellel oli piisavalt maad, kus ka hea ulukipopulatsioon, võtsid selle jahiviisi omaks.

Paraku 1967. aastal vibujaht keelustati. Alates 1982. aastast oli vibujahti Taanis võimalik pidada mitmesuguste lubade ja proovikavade alusel ning 2004. aastal seadustati vibujaht väikeulukitele ja metskitsedele.

Association of Danish Bowhunters (Foreningen for Danske Buejægere)
Kirsten Andersen
President
+45 31 54 54 87
kia@fadb.dk

FADB kodulehelt taani keeles: https://www.fadb.dk/pressemeddelelse-stor-sejr-for-buejagten-i-udsigt/

Pressiteade inglise keeles: https://vibujaht.ee/wp-content/uploads/2023/02/Press-release-Big-victory-for-bowhunting-in-sight.pdf

Scroll to top