Soome võrdlev uuring valgesaba-pampahirvede küttimisest jahivibu ja
tulirelvaga

European Bowhunting Federation
PRESSITEADE
31. jaanuar 2023

Käesoleva aasta alguses esitleti Soomes läbi viidud jahivibu ja tulirelva kasutamise võrdleva uuringu esialgseid tulemusi. Need kinnitavad, et jahivibuga küttimine on sama tõhus kui vintpüssi kasutamine. Üksikasjalik teadusuuring viidi läbi nelja aasta jooksul 2019. aasta algusest 2023. aasta alguseni. Analüüsiti ja võrreldi tabatud valgesaba-pampahirvi (Odocoileus virginianus), mis olid kütitud jahivibude ja tulirelvadega ning tulemused näitasid, et tänapäevastel jahinooltel ja kuulidel on kütitud hirvedele sarnane mõju. Uuringut esitleti käesoleval aastal Soomes Jyväskyläs toimunud ulukiseminaril ning projekti juhtivteadur on loomaarst Mikaela Sauvala, kes analüüsib tulemusi oma doktoritöö raames.


Uuringu käigus kütiti jahivibuga 130 ning tulirelvaga 100 hirve. Leiti, et tabatud hirve liikumismaa peale tabamust varieerus tulirelva ja jahivibu võrdluses alla ühe meetri. Uuringu tulemused näitavad, et küttimine jahivibuga (-noolega) on ühtlasi nii eetiline kui ka tõhus jahipidamise viis – see on kooskõlas nii jahieetikaga kui loomade tänapäevaste heaolu standarditega.

Uuringu projektijuht Antti Saarenmaa ütles avalduses: “Esialgsed tulemused kattuvad meie eelnevate jahinduslike kogemustega – vibujaht on võrreldav teiste jahipidamisviisidega. See on oluline samm vibu ja noole kasutamise mõistmisel jahinduse kontekstis. Ootan huviga ülejäänud andmete analüüsi tulemusi ning julgustan jahimehi kaaluma jahivibu lisamist tänapäevaste ulukiarvukuse reguleerimise vahendite hulka.”

Lisaks tõhususe ja loomade heaoluga seotud eeliste väljatoomisele on selle uuringu põhjal tehtavad järeldused oluliseks sisendiks poliitikutele ning seadusandlusele Euroopa riikides. Uuringu tulemused näitavad, et vibu ja noolega jahipidamine on mõistlik alternatiiv tulirelvale ning vibujahi väiksem helireostus võib omakorda aidata vähendada konflikte jahimeeste ja mittejahimeeste vahel. Veelgi enam, uuringu tulemusi saab kasutada tõendina, et vibujaht on ohutu, vastutustundlik ja jätkusuutlik, mida tuleks Euroopa riikides legaliseerimisel arvestada. On ülioluline, et seadusandjad ja poliitikud võtaksid selle uuringu
tulemusi arvesse oma riigi määruste ja seaduste üle otsustamisel.


Euroopa Vibujahi Föderatsiooni president Anders Gejer ütles: “See uuring on
jahinduskogukonnas oluline verstapost, kuna näitab teaduslikul ja reguleeritud viisil kaasaegse jahivibu tõhusust. Pikaajalise jahimehena olen kasutanud nii vintpüssi kui ka jahivibu ja võin nende tulemuste täpsust oma kogemuste põhjal kinnitada. Uuring toob välja ka vibu ja noole sobivuse metssigade arvukuse reguleerimiseks, eriti linnas ja asulalähedastes tingimustes. Vibu vaikse olemuse ja lühema laskekauguse tõttu on see äärmiselt ohutu ja tõhus meetod. Planeeritav metssigade majandamise programm linnapiirkondades, mis kasutaks jahivibusid, on kooskõlas sarnaste algatuste tõestatud eduga. Hispaanias Madridis teostatav metssigade majandamise programm on kestnud juba üle kümne aasta, ning sellest on eeskuju võtnud paljud Euroopa linnad.”

Anders Gejer, EBF president; anders.gejer@europeanbowhunting.org

https://vibujaht.ee/wp-content/uploads/2023/02/Final-Press_release_White-tailed_deer_study_Finland_20230124.pdf

Scroll to top