Ungari valitsus lõi noortele jahipidamiseks rohkem võimalusi

Budapest, Ungari – 4. juuli 2023. Ungari valitsus teatas olulistest muudatustest jahieeskirjades,
millega juhatatakse sisse uus ajastu vibujahinduses ja luuakse kaasamisvõimalusi noortele. 13.
juunil jõustunud muudatused rõhutavad pühendumust jahitraditsioonidele, julgustades samas
tehnoloogilisi arenguid jahipidamises.
Uute regulatsioonide kohaselt saavad nüüd alates 16-aastased noored Ungaris jahitegevuses
osaleda, kui nad vastavad vajalikele eeltingimustele. Tingimuste hulka kuulub jahindusalase
eksami sooritamine, ja neile, kes on huvitatud sellistest küttimisviisidest nagu vibujaht või
pistrikujaht, ka spetsiifilise jahipidamisviisiga seotud täiendavate eksamite sooritamine.
Eeskirjamuutustest kõige intrigeerivam on ehk suurulukite küttimise eritingimus. Noored saavad
suurulukitele pidada vaid vibujahti ning seda ainult siis, kui on edukalt sooritanud vibuküti eksami.
Et veelgi turvalisust ning asjatundlikkust tagada, peab noorel vibukütil olema saatjaks kütt, kellel
on olnud sertifitseeritud vibuküti eksami sooritus vähemalt viis aastat.
Väikeulukijahis on eeskirjade kohaselt lubatud noortel kasutada siledaraudset püssi ja 0.22
kaliibriga vintpüssi, kuid seda ainult juhul, kui noort kütti saadab kogenud giid. Lisaks saavad
vastava väljaõppega noored kütid nüüd tegeleda ka pistrikujahiga, laiendades seeläbi neile
kättesaadavate jahipidamisviiside ulatust.
Tehnoloogia võimaluste rakendamiseks ning jahitegevuse edendamiseks on riigi heakskiidul
lubatud ka termosihikute kasutamine. Nende kasutamine on reguleeritud ning rakendatakse vaid
piirkondades, kus sellise varustuse kasutamine on põhjendatud ja lubatud.
Ungari valitsus loodab, et eeskirjamuudatused elavdavad osalemist jahinduses, inspireerides uut
põlvkonda järgima neid austatud traditsioone turvalises, kontrollitud ja eetilises keskkonnas.
Selline lähenemine rõhutab Ungari pühendumust saavutamaks tasakaalu jahitraditsioonide ja
tehnoloogia vahel, tagades jahikombestiku säilimise ja jätkusuutlikkuse tulevastele põlvedele.


Ungari Vibujahiliit
www.vadaszijaszat.hu

Foto: Bence Nagy (nagyvadhunting.hu)

Scroll to top