Vibujaht metssigadele 13.02.2022 Prantsusmaal

Prantsusmaal pidasid metssigadele jahti kogenud vibukütid asulate läheduses, pidurdamaks metsloomade populatsiooni kasvu. Edela-Prantsusmaal kasvab metssigade populatsioon järjekindlalt ning metssead tekitavad juba praegu asulate ümbruses märkimisväärset kahju. Kahjude tekkimise ohjamiseks korraldati hiljuti (13.02.2022) jaht, kus metssigu küttisid kogenud jahimehed metsaäärsete majade ümber ainult vibujahti pidades, sealseid elanike häirimata.

Mitte ilmaasjata ei ole tulirelvadega jaht asula läheduses keelatud kõrvalseisjate suure vigastusohu tõttu. Vibujahti peetakse ohutumaks ja vähem häirivaks. Jahi korraldas Solférino “L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)” vibujahiklubi, osales 40 kütti, kes tulid kokku erinevatest piirkondadest. Vibukütid olid paigutatud nii maapinnale kui ka kõrgistmetele, et tagada parem igakülgne nähtavus ja ohutus. Jahimehed omandasid teadmisi, kuidas loomi õigesti jälgida, neile vaikselt läheneda ja tõhusalt küttima. Jahile eelnevalt suleti metsarajad puhkajatele.

Elanikud, kes metssigade tekitatud kahjudega on sunnitud pidevalt kokku puutuma, on sellise erakorralise populatsiooni kärpimise osas väga toetavad.

Loe artiklit SIIN

Scroll to top