Vibujahi trendidest USA hirvejahis

Värskelt avaldatud iga-aastane USA hirvejahti analüüsiv raport (National Deer Association’s Deer Report
2023) annab erinevaid hirveliike hõlmava ülevaate jahi ning ulukimajandamise osas ning kajastab lisaks
Ühendriikidele ka mõningate Kanada provintside andmeid. National Deer Association on üleriigiline
ühendus, mille missiooniks on hirvede, looduslike elupaikade ning jahinduse tuleviku kindlustamine.
Raportis on andmed kolme hooaja kohta: 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022. Äsja lõppenud 2022-2023
hooaja andmeid alles kogutakse ja töödeldakse.

Kogu riigi peale kokku oli 2021-2022 hooajal 9% kütitud hirvede puhul relva valikuks eestlaetav püss, 25%
kütiti kas vibu või ammuga ning 66% kas vint- või sileraudse püssiga (pilt 1). Kõige suurema osa saagist
said vibukütid kirdeosariikides, kus vibujahimeeste poolt kütiti 33% saagist. Kaguosariikides küttisid
vibujahimehed 16%, kesk-lääne osariikides näiteks 28% ning raportis kajastatud Kanada provintsides 11%
hirvesaagist. Osariigiti võttes oli suurim osakaal vibuküttide saagil New Jersey osariigis, kus vibu/ammuga
kütiti koguni 64% hirvedest. Silmapaistvad olid veel Connecticut (51%), Massachusetts (48%), Ohio (48%)
ja Kansas (47%).


Pilt 1: 2021-2022 hooajal kütitud hirvede osakaal kasutatud relva tüübi kaupa

Kui jätta kõrvale saak ja rääkida lihtsalt jahis osalusest, siis kaguosariikide hirveküttide osalus
vibujahihooaja hirvejahis on USAs piirkonniti kõrgeim – koguni 53% küttidest. Osariigiti on vibuküttide
osakaal üleüldse hirveküttide seas kõrgeim Illinois’i osariigis (74%), Delaware’s (67%), Connecticut’is
(66%), Massachusetts’is (66%) ja Ohio’s (31%). Madalaim on see lääneosariikides, kus see on 22%

hirveküttidest. USA keskmiseks teeb see 41% – ehk 41% hirveküttidest jahib ka vibu või ammuga. Siinkohal
olgu taustaks välja toodud, et hirveküttide koguarv oli raporti kohaselt ligikaudu 9 miljonit, ehk siis USAs
osales 2021-2022 hooajal hirvejahis ligikaudu 3,3 miljonit vibukütti. Kajastatud Kanada provintsides on
see number 19%, ehk ligikaudu viiendik hirveküttidest.

Kui vaadata viimaseid aastaid, siis on vibu ja noolega jahipidamine oma populaarsust riiklikul tasemel
säilitanud. 2019-2020 hooajal küttisid vibukütid USAs 25% hirvedest, 2020-2021 hooajal 26% ning 2021-
2022 hooajal taas 25%. Raportis on välja toodud, et tänasel päeval on keskmisel kütil palju pikemad
jahihooajad (erinevatele relvatüüpidele erinevad jahiajad) ning suurem valik relvasid kui varem, mistõttu
ongi raportis analüüs ka relva tüüpide kaupa. Ning kuigi kõige tavalisem relv, mida hirvejahis kasutatakse,
on endiselt n-ö traditsiooniline tulirelv (vint- või sileraudne püss), siis viimaste andmete kohaselt
alternatiivide kasutamise populaarsus uute küttide seas kasvab pidevalt ning üha enam jahimehi kasutab
võimalust ka vibu ja noolega jahti pidada.

TUTVU 2023.a RAPORTIGA: https://vibujaht.ee/wp-content/uploads/2023/03/NDA-DR2023_WEB.pdf

TUTVU 2022.a RAPORTIGA: https://vibujaht.ee/wp-content/uploads/2023/03/NDA-DR2022-Final.pdf


Scroll to top